Srbijana 2.0

Osveštavanje javnih prostora u Srbiji

Treći nastavak serijala SRBIJANA 2.0, bavi se opšte poznatim i kod nas vrlo popularnim fenomenom osveštavanja javnih prostora, ali i raznih drugih stvari. Stefan Veselinović pokušava da se uhvati u koštac sa pitanjima na koje nije lako dati precizan odgovor. 

Šta se dešava sa osveštanom vodom gradskog vodovoda kada ona počne...

Više od Srbijana 2.0

Popularni video

Preporučeno