VICE Reports

Glasovi (ludila)

Čak 300,000 ljudi u Srbiji boluje od mentalnih bolesti, mada mnogi tvrde da se radi o konzervativnoj proceni, te da je taj broj i veći. Iako su korisnici psihijatrijskih usluga često stigmatizovani i skriveni od očiju javnosti, jedna grupa iz Beograda je rešena da se njihov glas čuje. Oni...

Više od VICE Reports

Popularni video

Preporučeno