VICE Reports

Gradovi bez fabrika

Devedesetih godina prošlog veka ratovi i sankcije doveli su do potpunog kraha ekonomije i propasti većine velikih industrijskih kompleksa iz perioda socijalizma. Sa tim fabrikama, propali su i čitavi gradovi u kojima su te fabrike izgrađene i koji su zavisili od njih. Ogromni industrijski prostori postali su ruine, odražavajući simbolično i ruinirane...

Više od VICE Reports

Popularni video

Preporučeno