Vice Serbia Meets

Vice meets: Lazar Džamić

Lazar Džamić je bio jedan od prvih ljudi u Jugoslaviji koji je pisao o advertajzingu na način koji je ovu, tada, novu profesiju, stavljao u teorijski kontekst. Jedan je od prvih ljudi koji je razumeo uticaja koji je na ovu oblast izvršio internet, što ga je 1999. odvelo u London,...

Više od Vice Serbia Meets

Popularni video

Preporučeno