VICE Srbija Podcast / web

VICE Srbija Podcast: Ognjen Uzelac, jedini srpski veštak za autorska prava

Ognjen Uzelac je advokat i jedini srpski registrovani sudski veštak za autorska i srodna prava u diskografiji. Više od petnaest godina je u svetu autorskih i srodnih prava. Osnivač je organizacije “Fair Share” koja se bavi isključivo autorskim i srodnim pravima, a bio je i direktor pravne službe PGP-RTS od...

Više od VICE Srbija Podcast

Popularni video

Preporučeno