VICE Specials

OKO Šćepe

Iako borilački sportovi ne deluju kao da mogu da imaju veze sa umetnošću, u liku I životu Vladislava Šćepanovića Šćepe, te dve strasti prepliću se celog života. U filmu Darka Nikolića, upoznajte Šćepu, predstavnika Srbije na Venecijanskom bijenalu, doktora nauka na polju teorije umetnosti i ponosnog boksera.


Više od VICE Specials

Popularni video

Preporučeno