Vice Serbia short documentaries

Marina Marković: Pink pressure

Marina Marković je umetnica koja se u različitim medijima bavi svakodnevicom žene, sa posebnim akcentom na telo, sazrevanje, seksualnost i (de)konstrukciju roda. Marina istražuje ekonomiju tela i društvene prinude kojima su žene izložene i u svom radu prenosi sopstveno iskustvo anoreksijom, porodične istorije i medijske slike koje utiču na formiranje...

Više od Vice Serbia short documentaries

Popularni video

Preporučeno