Searchers

Tragači: Autoput suza

U poslednjih nekoliko decenija na "Autoputu suza" u Kanadi ubijene su 42 domorotkinje. Veruje su počinioci, i dalje aktivne, serijske ubice. U Kanadi, domorotkinje imaju čak 5 puta veću šansu da budu ubijene ili silovane u odnosu na bele žene. VICE razgovara sa jedinim privatnim detektivom, nekadašnjim članom specijalnih jedinica Kanade, kom se obraćaju porodice...

Više od Searchers

Popularni video

Preporučeno