VICE Specials

Šuma za samoubistva u Japanu

Šuma Aokigahara je najpopularnije mesto za samoubice u Japanu. Po objavljivanju novele  Kuroi Jukai, priči o mladom ljubavniku koji odlazi da se ubije u šumi, oko 50 do 100 ljudi godišnje na tom mestu oduzme sebi život. Šuma je toliko prepuna leševa da Jakuze plaćaju beskućnicima da se šunjaju i...

Više od VICE Specials