VICE Specials

Turbotronik

Turbotronik predstavlja autore sa srpske scene koji kombinuju novokomponovani folk, turbo-folk i pop-folk sa alternativnim muzičkim formama. Potraga za autentičnim u sopstvenoj tradiciji vodila ih je do pojava prezrenih od strane kulturnog establišmenta i populacije okrenute Zapadu, ali obožavanih među „običnim" svetom.

Rezultat je umetnički pokret koji...

Više od VICE Specials

Popularni video

Preporučeno