Vice Serbia Meets

VICE MEETS: Majke Crne Gore

Prvog januara 2016. Godine u Crnoj Gori je na snagu stupio Zakon o socijalnoj i dečjoj zaštiti, prema kom majke sa troje i više dece imaju pravo na doživotnu mesečnu naknadu. Majke su morale da izaberu izmedju ove naknade i plate, odnosno naknade i penzije. Godinu dana kasnije Vlada ukida...

Više od Vice Serbia Meets

Popularni video

Preporučeno