VICE Serbia Specials

Poslednje balkanske Virdžine

Virdžine su najstariji treći rod Evrope i tradicija koja ja u dubokoj i neraskidivoj vezi sa balkanskim narodima. Običaji i kodeksi ponašanja koji potiču još iz petnaestog veka i koji su zapisani u zakonima Leke Dukađinija na prostoru Severne Albanije, Kosova i Crne Gore ostali su nepromenjeni kroz vekove. Ali...

Više od VICE Serbia Specials

Popularni video

Preporučeno