Hate Thy Neighbor

  Hate Thy Neighbor / Clip

  Poznaj kobietę, która uważa, że kobiety nie powinny mieć prawa do głosowania

  Janet Bloomfield sama określa się jako antyfeministka. Uważa feminizm, w tym walkę sufrażystek o czynne prawo wyborcze, za największe zło i „rak” toczący współczesne społeczeństwo. Jej zdaniem kobiety, podobnie jak dzieci i osoby ubezwłasnowolnione, nie powinny być dopuszczane do głosowania. Spotkaliśmy się z nią, żeby zapytać: dlaczego?

  Hate Thy Neighbor

   Clips

   Popularne

   Polecane