Harm Reduction

Video

Safe Sesh
4:58

Trippa tryggt #8. Xanax

Guy Jones från The Loop berättar hur man kan minska riskerna när man tar Xanax.
Safe Sesh
4:26

Trippa tryggt #7. Drogkombinationer

En serie kortfilmer med realistiska och praktiska skademinimeringstips för droger. I det här avsnittet pratar vi om att ta flera olika droger.
Safe Sesh
2:36

Trippa tryggt #6. Ketamin

En serie kortfilmer med realistiska och praktiska skademinimeringstips för droger. I det här avsnittet pratar vi om hästen i rummet: ketamin.
Safe Sesh
3:20

Trippa tryggt #5. Psykedeliska droger

En serie kortfilmer med realistiska och praktiska skademinimeringstips för droger. Vi fortsätter med syra och svamp.
Safe Sesh
2:54

Trippa tryggt #4. Lustgas

En serie kortfilmer med realistiska och praktiska skademinimeringstips för droger. I det här avsnittet: dikväveoxid.
Safe Sesh
3:05

Trippa tryggt #3. Cannabis

En serie kortfilmer med realistiska och praktiska skademinimeringstips för droger. I det här avsnittet tittar vi på gräs.
Safe Sesh
3:50

Trippa tryggt #2. Kokain

En serie kortfilmer med realistiska och praktiska skademinimeringstips för droger. I andra avsnittet: kokain.
Safe Sesh
3:56

Trippa tryggt #1. Ecstasy

En serie kortfilmer med realistiska och praktiska skademinimeringstips för droger. I första avsnittet: ecstasy.
Relapse: Opioid Crisis in Canada / Clip
0:46

Harm Reduction Tips

Guidelines on how to protect yourself from an overdose
On The Line
23:20

Nilo Tabrizy Discusses the Business of Weed

Nilo Tabrizy joins #OnTheLine to discuss America’s fastest growing industry--legal marijuana.