Ταξίδια

Video

Music World
20:47

Punk vs. Charia

We travelled to North Sumatra to track down the last punks in Aceh, who still live under constant threat from the sharia police.
Broadly Specials
7:51

The Young Girls Whose Feet Never Touch the Ground

Broadly heads to Nepal to witness the centuries-old tradition of worshipping Kumari, a living goddess manifested in the body of a young girl.
Broadly Specials
8:53

Stonehenge Stoners & Worshipping Wizards: 12 Hours at the World’s Biggest Pagan Party

We travel to Stonehenge and meet druids, King Arthur, the Merlin of England, and more bongo enthusiasts than you could ever imagine.
VICE INTL
13:39

World of Suspensions: Meet the People Who Ritualistically Suspend Bodies From Hooks

Vice Serbia takes viewers to Rijeka, where they explored the world of suspension, tattoo and body modification .
VICE Reports
17:48

Le festival de la viande de chien de Yulin

VICE Reports s’est rendu en Chine afin d’enquêter sur ce festival culinaire le plus controversé au monde.
Motherboard
16:51

The Lab Apes of Liberia

Our crew traveled to remote Liberia to discover "Monkey Island," an area inhabited solely by former lab-tested chimpanzees who survived disease and two civil wars.
VICE Reports
28:03

Το Νησί των Φιδιών

Ο μεγαλύτερος πληθυσμός ενός από τα πιο δηλητηριώδη είδη φιδιών στον κόσμο, βρίσκεται περίπου 90 μίλια ανοικτά από την ακτή του Santos στη Βραζιλία.
VICE Guide to Travel / Clip
6:44

VICE Guide to Karachi: Pakistan's Most Violent City (Part 1)

VICE explores the seedy underbelly of Karachi, the ultra-violent Pakistani metropolis of more than eighteen million people, and meet the players who make Karachi one of the craziest cities on earth.