Toxic

Gifstof: koolasvervuiling in de Verenigde Staten

Koolas – een restproduct dat kankerverwekkende stoffen bevat – is wat er overblijft wanneer kolen worden verbrand voor elektriciteit. Elk jaar wordt er meer dan 113 miljoen ton koolas geproduceerd in de Verenigde Staten. In vrijwel elke staat zijn opslagplekken voor koolas, die soms vlakbij woonwijken liggen. Omdat er weinig...

More Toxic

Trending

Recommended